Header lager onderwijs © De Let­ter­bij­ter, Wezembeek-Oppem

OVSG ontwikkelt het nieuwe leerplan voor het basisonderwijs: Leer Lokaal. Vanaf september 2023 zijn de leerlijnen gratis online te raadplegen. Op zoek naar de oude leerplannen? Die kun je bestellen via uitgeverij Politeia.

Leerplan Leer Lokaal

Leer Lokaal is het nieu­we geïn­te­greer­de leer­plan voor de basis­school. Van­af sep­tem­ber 2023 zijn de leer­lij­nen gra­tis onli­ne te raadplegen.

Lees verder

Netwerk implementatie Leer Lokaal

De peda­go­gi­sche bege­lei­ding van OVSG orga­ni­seert tus­sen maart en juni 2023 drie net­werk­ses­sies met de basis­scho­len zodat ze een imple­men­ta­tie­plan op maat van hun eigen school kun­nen maken.

Lees verder

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina