Kwaliteitskaarten zijn een effectief middel om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Met de kwaliteitskaarten reiken we scholen handvatten en tips aan ter ondersteuning van de lessen wiskunde meten.