Hier vind je handvatten die je ondersteunen om het leerplan concreet uit te werken op de klasvloer.

Taken

Miniwijzers bieden ondersteuning doorheen het zorgcontinuüm

Onze miniwijzers bieden ondersteuning bij de zorgzame gesprekken over het onderwijsaanbod en redelijke aanpassingen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. De miniwijzers, opgesteld per leergebied, reiken pedagogisch-didactische suggesties aan voor iedere fase van het zorgcontinuüm. Deze suggesties zijn gebaseerd op inzichten uit de praktijk, de literatuur en onderwijsonderzoek.

Lees verder