Hier vind je handvatten die je ondersteunen om het leerplan concreet uit te werken op de klasvloer.

Taken

Miniwijzers bieden ondersteuning bij zorggesprekken

Het decreet basisonderwijs stelt dat elke school voor regulier onderwijs de verschillende fasen van het zorgcontinuüm moet doorlopen hebben bij de overgang van een leerling naar het buitengewoon onderwijs. Onze miniwijzers bieden ondersteuning bij de zorgzame gesprekken over deze overgang. De miniwijzers, opgesteld per leergebied, reiken pedagogisch-didactische suggesties aan voor iedere fase van het zorgcontinuüm. Deze suggesties zijn gebaseerd op inzichten uit de praktijk, de literatuur en onderwijsonderzoek.

Lees verder

Zoek je het algemene contact van een dienst?

Ga naar de contactpagina