Leerplan Leer Lokaal

Het nieuwe leerplan Leer Lokaal, goedgekeurd in mei 2023, draagt de eigenheid van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs in zich. Kennis verwerven, zorgzaamheid, diversiteit en een brede blik op de wereld zijn de pijlers. Sinds september 2023 kan je als OVSG-lid de leerlijnen gratis online raadplegen. Vanaf september 2025 zullen alle onderwijsprofessionals van het stedelijk en gemeentelijk basisonderwijs ermee werken.

Lees verder

Leergebieden en leerlijnen Leer Lokaal

Het curriculum voor de basisschool bestaat uit negen herkenbare leergebieden. Elk leergebied is verder uitgewerkt in leerlijnen die stapsgewijs beschrijven hoe een leerling groeit. 

Lees verder

Bouwstenen Leer Lokaal

Maak kennis met de vijf bouwstenen die samen het fundament vormen van Leer Lokaal.

Lees verder

Leer Lokaal in educatieve publicaties en software

Op vraag van de scholen hebben we aan de educatieve partners (uitgeverijen en softwareleveranciers) die de doelen van Leer Lokaal gebruiken, gevraagd welk aanbod ze voorzien vanaf september 2025. Voor de registratiemodule van de doelen van Leer Lokaal zal OVSG nog een selector aanleveren. Die zal implementeerbaar zijn vanaf september. 

Als in de toekomst nog meer educatieve partners gebruik maken van de doelen uit Leer Lokaal, passen we de overzichten aan.

Lees verder

Onderwijstijd

Hoe kunnen basisscholen de onderwijstijd organiseren en invullen als ze Leer Lokaal gebruiken? Dat vind je in twee wijzers, een voor Vlaanderen en een voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Per fase vind je hier een voorstel van een indeling van de onderwijstijd in lestijden. 

Lees verder

Opbouw van een leerlijn

Leren kent een consecutieve opbouw. Leer Lokaal drukt deze groei uit in doorlopende leerlijnen via een spiraalcurriculum (Bruner, 1960). 

Leer Lokaal biedt duidelijke leerlijnen die groeien in complexiteit rond een onderwerp. Daarbij wordt aangegeven wanneer je nieuwe leerstof aanbiedt en welke onderliggende leerstof je blijft oefenen. 

Lees verder

Visie Leer Lokaal voor leerlingen met individueel aangepast curriculum

Leer Lokaal wordt gebruikt bij het samenstellen van een schooleigen curriculum en een curriculum op maat voor een leerling met een IAC-verslag (individueel aangepast curriculum) in gewoon of buitengewoon onderwijs.

Lees verder

Veelgestelde vragen Leer Lokaal

Hoe log ik in op Leer Lokaal? Wat betekent kenniscreatie in Leer Lokaal? Hoe lees je een leerlijn? Het antwoord op deze en alle andere veelgestelde vragen over het leerplan Leer Lokaal vind je hier.

Lees verder

Schooljaarplanning bij een nieuw leerplan

Als je een nieuw leerplan invoert, maak je een duidelijke schooljaarplanning. OVSG ontwikkelde handige tijdlijnen voor de komende schooljaren en een lijst met voorbeelden van acties, professionalisering, bezoeken etc. die je op een stickervel kunt afdrukken.

Lees verder