Bouwstenen Leer Lokaal

Maak kennis met de vijf bouwstenen die samen het fundament vormen van Leer Lokaal.

Leerl Lokaal Alle Bouwstenen

De vijf bouwstenen als fundament van Leer Lokaal zijn:

  • totale persoonlijkheidsontwikkeling

De basisschool staat voor een totale persoonlijkheidsontwikkeling. De 16 Europese sleutelcompetenties vertrekken vanuit een breed perspectief op leren en leven.

Leer Lokaal verwerkt de 16 Europese sleutelcompetenties in de leerlijnen.

  • kenniscreatie

De basisschool stimuleert kenniscreatie. Onder kenniscreatie verstaan we kennis[1]toename op het vlak van informatie, ervaringen, vaardigheden en attitudes. Door geïntegreerd werken te stimuleren, faciliteren we het eigen leerproces. Via interactie, handelen, reflecteren … verwerven leerlingen stap voor stap meer kennis.

Leer Lokaal formuleert doelen die kenniscreatie stimuleren.

  • samenhang via geïntegreerd werken

Jonge kinderen beleven de werkelijkheid niet in leergebieden, voor een kind hangt alles samen met elkaar. De basisschool besteedt aandacht aan deze samenhang bij het aanbod en leert leerlingen de samenhang ontdekken.

Leer Lokaal ambieert en biedt ondersteuning aan om geïntegreerd te werken.

Visie samenhang via geïntegreerd werken

  • continue ontwikkeling

De basisschool zorgt voor continue ontwikkeling. Dit wordt gerealiseerd door een weloverwogen onderwijsaanbod en afstemming tussen de verschillende betrokkenen bij het leren.

Leer Lokaal hanteert een spiraalcurriculum met bijzondere aandacht voor scharniermomenten.

  • leerlingen begeleiden

De samenleving kent een grote diversiteit en elk kind heeft recht op optimale onderwijskansen. Kwaliteitsvol basisonderwijs vertrekt vanuit deze realiteit en stemt het onderwijs en de begeleiding daarop af. Via het principe van het spiraalcurriculum wordt leerstof aangeboden die via herhaling nieuwe leerstof koppelt aan bestaande leerstof in toenemende complexiteit.

Leer Lokaal ondersteunt gedifferentieerd lesgeven via de aanloopfase, basisleerlijn, ondersteuningsleerlijn, verdiepingsleerlijn en de uitbreidingsfase.

Bekijk deze screencast om alles te vernemen over de bouwstenen.

Verdiep je verder