Filters

Actieve filters Wis filters

Zoeken

Actieve filters Wis filters
11 resultaten
Taak

Leerplannen

De leerplannen voor het volwassenenonderwijs worden samen ontwikkeld door de 4 pedagogische begeleidingsdiensten van OVSG, GO!, Provinciaal Onderwijs Vlaanderen, Katholiek Onderwijs Vlaanderen en Ligo.

Meer info
Taak

Leerplannen secundair onderwijs

Met de leerplanzoeker vind je snel de leerplannen voor de eerste, tweede en derde graad van het secundair onderwijs terug.

Meer info
Taak

Werken met leerdoelen in GO! Navigator

In het kader van de modernisering van het secundair onderwijs en de digitale ontsluiting van de nieuwe leerplannen werkten Smartschool en het GO! een nieuwe tool uit – de GO! Navigator. Hierin vind je naast de leerplandoelen ook pedagogisch-didactische wenken, toelichtingen, uitdagende en haalbare doelen, tips voor differentiatie en evaluatie, referentiekaders en visieteksten terug.

Meer info
Taak

Schoolcurriculum inkleuren vanuit je schoolvisie

In het nieuwe curriculum valt het onderscheid tussen vakgebonden en vakoverschrijdende eindtermen weg. De verkavelings- en combinatievrijheid biedt het beleids- en leerkrachtenteam heel wat kansen om de eigenheid, de visie en het pedagogisch project van de school kracht bij te zetten.

Meer info
Taak

Modernisering secundair onderwijs naar schoolcurriculum vertalen

Elke school schrijft binnen haar lokale context een eigen verhaal met haar leerkrachten en leerlingen. Het pedagogisch project en de visie van de school vormen het uitgangspunt. Ook de nieuwe eindtermen en onderwijsdoelen liggen aan de basis. Maar hoe het schooleigen curriculum vorm krijgt, gaat verder dan alleen de inhoud. Het gaat over keuzes maken en de vertaling ervan naar de school zelf.

Meer info
Taak

Duale leertrajecten organiseren

Wil je een duale opleiding uittekenen? Deze handleiding biedt een overzicht van de verschillende bouwstenen waarmee je een duaal leertraject opbouwt. Niet alleen reiken we je informatie over het ontwerpproces voor de implementatie van duaal leren in jouw school aan, ook gaat veel aandacht naar de samenwerking met bedrijven. De handleiding is toepasbaar voor elke vorm van duaal leren.

Meer info
Taak

Werkplekleren organiseren

Werkplekleren organiseren kan op heel wat manieren. Afhankelijk van de keuze voor een bepaalde formule gelden er specifieke regels en administratieve verplichtingen. Daarom ontwikkelde OVSG een gids en modelovereenkomst om scholen bij de organisatie van leerlingenstages te helpen.

Meer info
Taak

Vrijstellingen en erkenning van verworven competenties

Mensen leren niet alleen op de schoolbanken, maar verwerven ook competenties bij het uitoefenen van hun job of vrijwilligerswerk, hun hobby’s of door zelfstudie. Die competenties kunnen gevalideerd en gecertificeerd worden.

Meer info
Taak

Eindtermen verkavelen

Onze planningstools helpen je om per graad een overzicht te krijgen of je alle eindtermen aanbiedt, en in welke vakken dat dan gebeurt. Per finaliteit bieden we een toegewijde planningstool met kruisjestabellen aan. De opbouw van elke tool is hetzelfde. De basis is het goedgekeurde decreet dat de eindtermen voor de tweede en derde graad van de basisvorming en het specifieke gedeelte vastlegt.

Meer info
Taak

Leergebieden en leerlijnen Leer Lokaal

Het curriculum voor de basisschool bestaat uit negen herkenbare leergebieden. Elk leergebied is verder uitgewerkt in leerlijnen die stapsgewijs beschrijven hoe een leerling groeit. 

Meer info
Taak

Bouwstenen Leer Lokaal

Maak kennis met de vijf bouwstenen die samen het fundament vormen van Leer Lokaal.

Meer info