Leerplannen

De leerplannen voor het volwassenenonderwijs worden samen ontwikkeld door de 4 pedagogische begeleidingsdiensten van OVSG, GO!, Provinciaal Onderwijs Vlaanderen, Katholiek Onderwijs Vlaanderen en Ligo.

Op de website Samen Volwassenenonderwijs vind je informatie over volgende onderwerpen.

  • cur­ri­cu­lum – de ontwikkeling van leerplannen en opleidingsprofielen
  • vrij­stel­lin­gen toe­ken­nen op basis van vrij­stel­lings­proe­ven of concordanties
  • Nederlands voor anderstaligen (NT2), onderwijs aan gedetineerden en geletterdheid
  • erkenning van verworven competenties (EVC)
Ga naar de website

Heb je een vraag?

Ellen Van Den Block
02 506 41 89
Ellen Van Den Block

Verdiep je verder

Zoek je het algemene contact van een dienst?

Ga naar de contactpagina