Leerplannen

De leerplannen voor het volwassenenonderwijs worden samen ontwikkeld door de 4 pedagogische begeleidingsdiensten van OVSG, GO!, Provinciaal Onderwijs Vlaanderen, Katholiek Onderwijs Vlaanderen en Ligo.

Op de website Samen Volwassenenonderwijs vind je informatie over volgende onderwerpen.

  • cur­ri­cu­lum – de ontwikkeling van leerplannen en opleidingsprofielen
  • vrij­stel­lin­gen toe­ken­nen op basis van vrij­stel­lings­proe­ven of concordanties
  • Nederlands voor anderstaligen (NT2), onderwijs aan gedetineerden en geletterdheid
  • erkenning van verworven competenties (EVC)
Ga naar de website

Heb je een vraag?

Ellen Van Den Block
02 506 41 89
Ellen Van Den Block

Verdiep je verder