De Verdieping Onderwijs 75 © CVO De Verdieping

De vier peda­go­gi­sche bege­lei­dings­dien­sten GO!, OVSG, POV, Katho­liek Onder­wijs Vlaan­de­ren en Ligo werken samen om de centra voor volwassenenonderwijs optimaal te ondersteunen.

Taken

Leerplannen

De leerplannen voor het volwassenenonderwijs worden samen ontwikkeld door de 4 pedagogische begeleidingsdiensten van OVSG, GO!, Provinciaal Onderwijs Vlaanderen, Katholiek Onderwijs Vlaanderen en Ligo.

Lees verder

Deelnemen aan lerende netwerken

De begeleidingsdiensten van OVSG, GO!, Katholiek Onderwijs Vlaanderen en Provinciaal Onderwijs Vlaanderen bundelen de krachten om samen, netoverschrijdend en Vlaanderenbreed acties en projecten uit te rollen voor het volwassenenonderwijs. Ook Ligo, de vroegere centra voor basiseducatie, werkt voor bepaalde thema’s mee.

Lees verder

Vrijstellingen en erkenning van verworven competenties

Mensen leren niet alleen op de schoolbanken, maar verwerven ook competenties bij het uitoefenen van hun job of vrijwilligerswerk, hun hobby’s of door zelfstudie. Die competenties kunnen gevalideerd en gecertificeerd worden.

Lees verder