Deelnemen aan lerende netwerken

De begeleidingsdiensten van OVSG, GO!, Katholiek Onderwijs Vlaanderen en Provinciaal Onderwijs Vlaanderen bundelen de krachten om samen, netoverschrijdend en Vlaanderenbreed acties en projecten uit te rollen voor het volwassenenonderwijs. Ook Ligo, de vroegere centra voor basiseducatie, werkt voor bepaalde thema’s mee.

In het volwassenenonderwijs bestaat een lange traditie van samenwerking. Om coördinatoren en leraren te bereiken, organiseren de begeleidingsdiensten van de vier onderwijsnetten lerende netwerken en trefdagen. In zo’n lerende netwerken werken we met de leraren zelf. Expertisedeling is enorm waardevol. Vaak zijn het de coördinatoren van de centra die naar de netwerken komen, zodat zij in hun eigen centra iets in beweging kunnen zetten.

Het is zo belangrijk om over het muurtje te kunnen kijken om je onderwijs te vernieuwen en blijvend te verbeteren
Ellen Van Den Block, Pedagogisch adviseur volwassenenonderwijs

Coördinatoren nemen de trefdag- of netwerkthema’s mee naar hun collega’s. Zo zaaien we de zaadjes voor professionalisering bij alle lesgevers. Het is zo belangrijk om over het muurtje te kunnen kijken om je onderwijs te vernieuwen en blijvend te verbeteren.

Lid worden van lerend netwerk?

Wil je als afdelings- of opleidingscoördinator, beleidsmedewerker, technisch adviseur of directeur deelnemen aan een lerend netwerk? Neem dan contact met ons op.

Heb je een vraag?

Ellen Van Den Block
02 506 41 89
Ellen Van Den Block

Verdiep je verder