Hier vind je de inhoudelijke thema's die zich opwerpen als handvatten om het leerplan concreet uit te werken op de klasvloer.

Geletterdheidsmodules evalueren met rubrics

Elk CVO richt geletterdheidsmodules in om cursisten te ondersteunen. Deze open L-modules kan je gebruiken om aan studiecoaching te doen. Om dit efficiënt aan te pakken en tegelijk te koppelen aan een evaluatie kan je gebruikmaken van rubrics.

Lees verder

Handboek screenen

Als leerkracht bouw je je leerstof vanuit het leerplan op. Handboeken en de daarbij horende hulpmiddelen kunnen je daarin ondersteunen. Ga bij je keuze voor een bepaald handboek steeds na of het leerplan dat als basis voor het werk werd gebruikt volledig, evenwichtig en samenhangend wordt afgedekt, en het handboek oog heeft voor de verschillende beheersingsniveaus.

Lees verder

Krachtig en motiverend evalueren

Evalueren is een belangrijk onderdeel van kwaliteitsvol onderwijs. De visie op evalueren vloeit voort uit de ruimere onderwijsvisie van de school. OVSG promoot de verschuiving van een testcultuur naar een evenwichtige evaluatiecultuur, waarin de resultaten van de lerenden vanuit verschillende invalshoeken, met behulp van meerdere en transparante evaluatievormen, in verschillende contexten en op verschillende momenten beoordeeld worden. En vanzelfsprekend is ook de koppeling met de onderwijsdoelen belangrijk.

Lees verder