Geletterdheidsmodules evalueren met rubrics

Elk CVO richt geletterdheidsmodules in om cursisten te ondersteunen. Deze open L-modules kan je gebruiken om aan studiecoaching te doen. Om dit efficiënt aan te pakken en tegelijk te koppelen aan een evaluatie kan je gebruikmaken van rubrics.

De Federatie Tweedekansonderwijs ontwikkelde 11 rubrics om procesgericht een aspect van geletterdheid op te volgen in een open module. Elke rubric is gekoppeld aan een aantal basiscompetenties uit de matrix Nederlands en Leren Leren. Ook bevat elk onderdeel een aantal voorbeelden van mogelijke leertaken, links en leertools die je als leerkracht, studiecoach en cursist kan gebruiken.

De rubrics zijn een instrument om aan procesevaluatie te doen. Er is een duidelijke nulmeting beginner’, van waaruit je naar het niveau expert’ kan werken. Al deze rubrics vormen een basis om je open module uit te bouwen. Pas ze naar wens aan naar het profiel van je cursist, de visie van je CVO of de accenten die je zelf wil leggen.

Natuurlijk kan je deze rubrics ook in andere modules gebruiken, bijvoorbeeld om cursisten te motiveren beter te plannen of om beter samen te vatten. Het zijn dan vooral de vaardigheden die je in kaart brengt en waar het bij veel cursisten soms misloopt.

Heb je een vraag?

Ellen Van Den Block
02 506 41 89
Ellen Van Den Block