Krachtig en motiverend evalueren

Evalueren is een belangrijk onderdeel van kwaliteitsvol onderwijs. De visie op evalueren vloeit voort uit de ruimere onderwijsvisie van de school. OVSG promoot de verschuiving van een testcultuur naar een evenwichtige evaluatiecultuur, waarin de resultaten van de lerenden vanuit verschillende invalshoeken, met behulp van meerdere en transparante evaluatievormen, in verschillende contexten en op verschillende momenten beoordeeld worden. En vanzelfsprekend is ook de koppeling met de onderwijsdoelen belangrijk.

De klemtoon ligt op het motiverende – je evaluatie is dus geen eindpunt, maar een schakel in een interactief leerproces. Als leerkracht werk je dan ook aan een krachtige verweving van doelen, onderwijsactiviteiten en evaluatie. Dit bevordert het leren en geeft de lerende maximale groeikansen, en dat op korte en lange termijn. In deze visietekst gaan we dieper in op het waarom, het wat, het hoe, het wie, het waarmee en het wanneer van evalueren.

Heb je een vraag?

Peter De Langhe
02 506 41 76
Peter De Langhe

Verdiep je verder