Header secundair onderwijs

Taken

Leerplannen secundair onderwijs

Met de leerplanzoeker vind je snel de leerplannen voor de eerste, tweede en derde graad van het secundair onderwijs terug.

Lees verder

Schoolcurriculum inkleuren vanuit je schoolvisie

In het nieuwe curriculum valt het onderscheid tussen vakgebonden en vakoverschrijdende eindtermen weg. De verkavelings- en combinatievrijheid biedt het beleids- en leerkrachtenteam heel wat kansen om de eigenheid, de visie en het pedagogisch project van de school kracht bij te zetten.

Lees verder

Modernisering secundair onderwijs naar schoolcurriculum vertalen

Elke school schrijft binnen haar lokale context een eigen verhaal met haar leerkrachten en leerlingen. Het pedagogisch project en de visie van de school vormen het uitgangspunt. Ook de nieuwe eindtermen en onderwijsdoelen liggen aan de basis. Maar hoe het schooleigen curriculum vorm krijgt, gaat verder dan alleen de inhoud. Het gaat over keuzes maken en de vertaling ervan naar de school zelf.

Lees verder

Goedgekeurd leerplan gebruiken

Om gefinancierd en gesubsidieerd te worden, moet je als school een goedgekeurd leerplan gebruiken. Een door de overheid goedgekeurd leerplan omvat het gemeenschappelijke curriculum.

Lees verder

Zoek je het algemene contact van een dienst?

Ga naar de contactpagina