Goedgekeurd leerplan gebruiken

Om gefinancierd en gesubsidieerd te worden, moet je als school een goedgekeurd leerplan gebruiken. Een door de overheid goedgekeurd leerplan omvat het gemeenschappelijke curriculum.

Scholen moeten het leerplan integraal realiseren op populatieniveau. In het complementaire gedeelte is er ruimte voor schooleigen accenten.

Keuze

We ontwikkelden een leidraad met criteria om een leerplankeuze te maken en hierover advies te geven aan het bestuur. Je schoolanker kan je hierbij ondersteunen.

Inspectie

Bij de schooldoorlichting baseert de Vlaamse Onderwijsinspectie zich op de doelen die van toepassing zijn tijdens het schooljaar van de inspectie en op die van de voorafgaande schooljaren.

Voor de tweede en derde graad respecteert de Vlaamse onderwijsinspectie een gedoogperiode van twee schooljaren (20232024 en 2024-2025).

Begeleiding

De pedagogische begeleidingsdienst begeleidt je graag bij de keuze van het leerplan, het vormgeven van een schooleigen curriculum en de implementatie van een leerplan. Heb je een vraag? Contacteer dan je anker.

Heb je een vraag?

Peter De Langhe
02 506 41 76
Peter De Langhe