Servicedocumenten als ondersteuning in aanloop naar nieuw leerplan

Om schoolteams kennis te laten maken met de nieuwe minimumdoelen in de eerste graad ontwikkelde de pedagogische begeleidingsdienst servicedocumenten. Daarin staat duidelijk aangegeven welke doelen geschrapt zijn en welke behouden bleven.

Lees verder

Leerplan Leer Lokaal SO

Na Leer Lokaal voor het basisonderwijs werkt OVSG een leerplan uit voor de eerste graad secundair: Leer Lokaal SO, in overeenstemming met de aangepaste minimumdoelen voor de eerste graad. Het leerplan bouwt voort op Leer Lokaal voor het basisonderwijs. Dezelfde bouwstenen liggen aan de basis ervan. Zo is een kwaliteitsvolle en warme overgang van basis naar secundair mogelijk. Het leerplan draagt de eigenheid van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs in zich. Kennis verwerven, zorgzaamheid, diversiteit en een brede blik op de wereld zijn de pijlers.

Lees verder