Leerplan Leer Lokaal SO

Na Leer Lokaal voor het basisonderwijs werkt OVSG een leerplan uit voor de eerste graad secundair: Leer Lokaal SO, in overeenstemming met de aangepaste minimumdoelen voor de eerste graad. Het leerplan bouwt voort op Leer Lokaal voor het basisonderwijs. Dezelfde bouwstenen liggen aan de basis ervan. Zo is een kwaliteitsvolle en warme overgang van basis naar secundair mogelijk. Het leerplan draagt de eigenheid van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs in zich. Kennis verwerven, zorgzaamheid, diversiteit en een brede blik op de wereld zijn de pijlers.

Logo Leer Lokaal SO

Van nieuwe minimumdoelen naar leerplan

De aangepaste minimumdoelen voor de eerste graad secundair zijn sober en focussen op de essentie. Nu de minimumdoelen herwerkt zijn, is er nood aan een nieuw leerplan. OVSG ondersteunt de scholen hierbij in verschillende stappen. 

  • Om scholen op weg te helpen, ontwikkelt de pedagogische begeleiding van OVSG servicedocumenten waarin duidelijk is aangegeven welke doelen geschrapt zijn en welke behouden bleven. Zo kunnen teams zich nu al voorbereiden op het nieuwe schooljaar.
  • Het nieuwe OVSG-leerplan Leer Lokaal voor de eerste graad (1ste leerjaar A- en B-stroom) zal klaar zijn tegen 1 september 2024. Scholen kunnen vanaf dat moment werken met de nieuwe leerlijnen. 
  • De leerlijnen en de bijbehorende doelen van Leer Lokaal SO zullen tegen 1 september 2024 beschikbaar zijn in Smartschool.
  • Tussen september en januari komen er klankbordgroepen voor feedback van de schoolteams. Op basis hiervan zal het leerplan in januari 2025 worden ingediend bij de onderwijsinspectie. 
  • De onderwijsinspectie beschouwt twee schooljaren als gedoogjaren. Dat geeft ademruimte om de nieuwe minimumdoelen en een nieuw leerplan goed in te bedden in de werking. 
  • OVSG zal voor al haar secundaire scholen een extra pedagogische studiedag aanvragen bij de onderwijsinspectie.

Heb je een vraag?

Peter De Langhe
02 506 41 76
Peter De Langhe

Verdiep je verder