Geef krachtige feedback

Feedback is hét instrument van leerkrachten om verzamelde informatie over het leren van leerlingen om te zetten in zinvolle tips, aanwijzingen en suggesties om het leren naar een hoger niveau te tillen. Aan de hand van goede feedback krijgen leerlingen hierdoor een betere inzicht in hun sterke en zwakke punten.

Lees verder

Onderbouwd rapporteren en terugkoppelen met FIGOCT-methode

Als je feedback juist aanpakt, is het een krachtig leerinstrument. Met correctieve en directieve feedback raak je niet altijd het doel. Inspireren, confronteren en erkennen verhoogt het leerrendement van je leerlingen des te meer. Daag je leerlingen uit om verder en dieper te laten nadenken.

Lees verder

Krachtig en motiverend evalueren

Evalueren is een belangrijk onderdeel van kwaliteitsvol onderwijs. De visie op evalueren vloeit voort uit de ruimere onderwijsvisie van de school. OVSG promoot de verschuiving van een testcultuur naar een evenwichtige evaluatiecultuur, waarin de resultaten van de lerenden vanuit verschillende invalshoeken, met behulp van meerdere en transparante evaluatievormen, in verschillende contexten en op verschillende momenten beoordeeld worden. En vanzelfsprekend is ook de koppeling met de onderwijsdoelen belangrijk.

Lees verder

Taxonomie van Bloom als basis voor de eindtermen en je les

De taxonomie van Bloom is een theoretisch kader waarbij denkvaardigheden van eenvoudig naar complex en kennisvormen van concreet naar abstract worden weergegeven. De taxonomie vormt de basis van de nieuwe eindtermen secundair onderwijs.

Lees verder