Onderbouwd rapporteren en terugkoppelen met FIGOCT-methode

Als je feedback juist aanpakt, is het een krachtig leerinstrument. Met correctieve en directieve feedback raak je niet altijd het doel. Inspireren, confronteren en erkennen verhoogt het leerrendement van je leerlingen des te meer. Daag je leerlingen uit om verder en dieper te laten nadenken.

We hebben het in dat opzicht dan ook over kennisontwikkelende feedback of terugkoppeling. Die geef je best zo snel en informatierijk mogelijk. Dat kan met de FIGOCT-methode.

  • F – geef feiten weer.
  • I – interpreteer die feiten.
  • G – vermeld het gewenste gedrag.
  • O – reik ondersteuningsmogelijkheden aan.
  • C – wees constructief.
  • T – nodig uit voor een mondelinge toelichting.

Elk van deze onderdelen moedigt de leerling aan verder na te denken, en zo zijn volgende opdracht beter aan te pakken. Ga na hoe die specifieke leerling denkt en waar zijn kennislacunes liggen. Je feedback is dus geen eindproduct, maar onderdeel van een interactief en iteratief leerproces.

De FIGOCT-methode is een leidraad om gerichte feedback en commentaren op rapporten te noteren.

Dennis Verdonck

FIGOCT Omschrijving Voorbeelden
Feiten Benoem het juiste gedrag. Wat zag je? Wat hoorde je? Wat stelde je vast? Voor de vakken ... merken we dat de doelstellingen onvoldoende bereikt worden.
We stellen vast dat je voor de vakken ... de doelstellingen voldoende behaalt.
Interpretatie Benoem je eigen interpretatie, mening of idee. Wat denk je? Wat vermoed je? Wat veronderstel je? Wat is je mening? We zijn van mening dat de problematische vakken een gevolg zijn van ... (Benoem niet het gedrag!)
Voor de vakken waar je wel goed op scoort, vermoeden we dat deze gericht zijn naar je talenten, je inzet in de les hier voldoende hoog lag, ...
Gewenst gedrag Benoem het gewenste gedrag. Wat wil je? Wat wens je? Tijdens dit jaar hadden we als gewenst gedrag graag gezien dat je bijlessen volgde, minder ongewettigd afwezig was, je huiswerk maakte, studeerde voor testen, ...
Naar de toekomst zouden we graag hebben dat je ...
Ondersteuning Benoem de mogelijke ondersteuning. We boden je als ondersteuning ... Helaas deed je hier onvoldoende mee.
We boden je als ondersteuning ... Deze greep je met beide handen. Goed zo!
Constructief Geef erkenning waar de leerling mee worstelt. Vermijd negatief beladen commentaar. Hoewel de resultaten onvoldoende goed zijn, hopen we dat ...
Door een aantal factoren ... begrijpen we dat ...
Toelichting Nodig leerlingen en ouders uit voor mondelinge toelichting van deze commentaar. Oudercontact, leerlingenbegeleiding, CLB, ...

Heb je een vraag?

Peter De Langhe
02 506 41 76
Peter De Langhe

Verdiep je verder