Filters

Actieve filters Wis filters

Zoeken

Actieve filters Wis filters
25 resultaten
Professionalisering

Digitaal evalueren

Maak kennis met efficiënte, digitale evaluatietools, die je doelgericht kan inzetten in jouw klas.

Start op vrijdag 14 maart 2025
Meer info
Professionalisering

Formatief handelen: evalueren om te leren (basis)

Formatief handelen gaat over alle activiteiten die leerlingen én leraar uitvoeren om de leervorderingen van leerlingen in kaart te brengen, te analyseren, te interpreteren en te gebruiken, om zo betere beslissingen te nemen over vervolgstappen. Het biedt leerlingen een beter inzicht in hun eigen leerproces.

Meer info
Professionalisering

Effectieve feedback naar jouw leerlingen

Effectieve feedback geven, is een essentieel onderdeel van evalueren in het onderwijs. Het versterkt het groeiproces bij het leren en is daarom van groot belang. Je leert jouw feedback gericht gebruiken om zo het denken en het leren van je leerlingen te stimuleren.

Meer info
Professionalisering

Formatief handelen: evalueren om te leren (verdieping)

Formatief handelen gaat over alle activiteiten die de leraar en de leerlingen samen uitvoeren om de leervorderingen in kaart te brengen, te analyseren, te interpreteren. Deze informatie gaan ze nadien gebruiken om betere beslissingen te nemen over vervolgstappen. Het biedt leerlingen een goed inzicht in hun eigen leerproces.

Meer info
Professionalisering

Kunst en cultuur breed evalueren

Kunst en cultuur doelgericht evalueren met aandacht voor het proces en het product. 

Meer info
Professionalisering

Morgen voor de klas: evalueren en feedback

Door het krappe aantal leraren doen meer schoolbesturen en directies een beroep op zij-instromers of kandidaten die hun onderwijsdiploma nog gaan behalen. Dit webinar zoomt in op verschillende vormen van evalueren en feedback.

Start op dinsdag 12 november 2024
Meer info
Professionalisering

Kleuters vooruit helpen in hun leerproces

In de klas geef je gedurende de hele dag feedback aan je kleuters. Niet elke feedback is effectief en zet kleuters ook aan tot leren. Hoe zorg je ervoor dat wat je zegt het verschil maakt en kleuters vooruithelpt in hun leerproces?

Meer info
Professionalisering

Projectmatig werken aan onderzoekscompetenties - GIP of OC herdacht

In de opleiding leer je een geïntegreerde proef (GIP) of de onderzoekscompetentie (OC) van je leerlingen aanvullen met duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s). Je herdenkt ze aan de hand van de beginselen van projectmanagement. Deze opleidingsdag is de ideale start om jouw leerlingen probleemoplossend te leren denken (design thinking). Je ontdekt zelf ook al het materiaal, dat speciaal voor jouw leerlingen van de tweede en derde graad werd ontwikkeld.

Meer info
Professionalisering

Contactmoment evalueren in deeltijds kunstonderwijs (1ste en 2de graad)

Dit contactmoment is een informeel overleg waarbij leraren leren met en van elkaar. De pedagogisch begeleider modereert het gesprek.

Start op maandag 2 december 2024
Meer info
Professionalisering

Contactmoment evalueren in deeltijds kunstonderwijs (3de en 4de graad)

Dit contactmoment is een informeel overleg waarbij leraren leren met en van elkaar. De pedagogisch begeleider modereert het gesprek.

Start op dinsdag 3 december 2024
Meer info
Taak

Taxonomie van Bloom als basis voor de eindtermen en je les

De taxonomie van Bloom is een theoretisch kader waarbij denkvaardigheden van eenvoudig naar complex en kennisvormen van concreet naar abstract worden weergegeven. De taxonomie vormt de basis van de nieuwe eindtermen secundair onderwijs.

Meer info
Taak

Arbeidsreglement voor personeelsleden opstellen

De wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen bepaalt dat het schoolbestuur voor zijn personeel een arbeidsreglement moet opmaken met daarin een aantal verplichte vermeldingen. Het arbeidsreglement legt de relatie tussen het schoolbestuur en het personeel vast.

Meer info
Resultaten per pagina