Taken

Aanvangsbegeleiding

Aanvangsbegeleiding gaat over de structureel verankerde ondersteuning die tijdelijke personeelsleden krijgen om hun kerntaken te leren beheersen, zichzelf verder te ontwikkelen als persoon en professional en hun weg te vinden in hun onderwijsinstelling als werkplek en lerende organisatie. Het personeelslid moet tijdens de aanvangsbegeleiding coaching en ondersteuning krijgen.

Lees verder

Bemiddeling en tucht

Als een personeelslid een beroepsfout maakt, kan een tuchtsanctie worden opgelegd. De tuchtregeling en de preventieve schorsing is van toepassing op het vastbenoemd personeel, de personeelsleden met een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur, de personeelsleden die gereaffecteerd of wedertewerkgesteld zijn. De tucht wordt uitgesproken bij de inrichtende macht waar het personeelslid zijn opdracht uitoefent. 

Lees verder

Aanvangsbegeleiding als onderdeel van kwaliteitsvol professionaliseringsbeleid

Om het onthaal en de begeleiding van nieuwe leerkrachten optimaal te ondersteunen, ontwikkelde OVSG een leidraad aanvangsbegeleiding.

Deze leidraad helpt directies, aanvangsbegeleiders (mentoren) of leerkrachtenbegeleiders bij de aanvangsbegeleiding van beginnende leerkrachten in de school, de academie of het centrum.

Lees verder

Professionaliseringsbeleid deeltijds kunstonderwijs

Een professionaliseringsbeleid kadert binnen het brede personeelsbeleid van een academie. Het houdt rekening met de visie van de academie die uitgeschreven is in het artistiek pedagogisch project. 

Lees verder