Taken

Aanvangsbegeleiding

Aanvangsbegeleiding heeft betrekking op de structureel verankerde ondersteuning die tijdelijke personeelsleden krijgen om hun kerntaken te leren beheersen, zichzelf verder te leren ontwikkelen als persoon en professional en hun weg te leren vinden in hun onderwijsinstelling als werkplek en lerende organisatie. Het personeelslid moet tijdens de aanvangsbegeleiding worden gecoacht en ondersteund.

Lees verder

Bemiddeling en tucht

Als een personeelslid een beroepsfout maakt, kan een tuchtsanctie worden opgelegd. De tuchtregeling en de preventieve schorsing is van toepassing op het vastbenoemd personeel, de personeelsleden met een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur, de personeelsleden die gereaffecteerd of wedertewerkgesteld zijn. De tucht wordt uitgesproken bij de inrichtende macht waar het personeelslid zijn opdracht uitoefent. 

Lees verder

Zoek je het algemene contact van een dienst?

Ga naar de contactpagina