Elk personeelslid moet bij de aanstelling zo snel als mogelijk een functiebeschrijving krijgen. Een personeelslid zonder functiebeschrijving kan niet geëvalueerd worden.

OVSG ont­wik­kel­de samen met de vak­or­ga­ni­sa­ties heel wat model­len van func­tie­be­schrij­ving voor ver­schil­len­de amb­ten in de onderwijsniveaus.

Zit je nog met vragen?

We helpen je graag verder. Contacteer de juridische dienst voor jouw onderwijsniveau.

Contacteer onze juridische dienst