Taken

Fietsleasing voor onderwijspersoneel

De Vlaamse overheid hecht veel belang aan duurzame mobiliteit. Meer en meer werkgevers bieden hun personeelsleden de mogelijkheid een bedrijfsfiets te leasen en de Vlaamse Regering besliste om het systeem van fietsleasing mogelijk te maken voor personeelsleden van onderwijs en keurde een besluit goed dat dit regelt. Vanaf nu kan de eindejaarstoelage dus omgezet worden in een fiets, als het bestuur in het systeem van fietsleasing stapt. 

Lees verder

Niet-gesubsidieerd onderwijspersoneel aanstellen

Volstaat de gesubsidieerde personeelsomkadering van de Vlaamse Overheid niet om de goede werking van de school te garanderen? Dan kan een schoolbestuur extra niet-gesubsidieerde personeelsleden inzetten.
Lees verder