Taken

Niet-gesubsidieerd onderwijspersoneel aanstellen

Volstaat de gesubsidieerde personeelsomkadering van de Vlaamse Overheid niet om de goede werking van de school te garanderen? Dan kan een schoolbestuur extra niet-gesubsidieerde personeelsleden inzetten.
Lees verder

Zoek je het algemene contact van een dienst?

Ga naar de contactpagina