Vacantverklaring in het deeltijds kunstonderwijs

Het college van burgemeester en schepenen kan in principe pas een vaste benoeming uitspreken als het de betrekking correct vacant heeft verklaard en meegedeeld.

Het college moet elk jaar vóór 15 november de betrekkingen die het vacant verklaart, via een bericht openbaar maken en meedelen aan alle personeelsleden van zijn instellingen. Dit gebeurt conform de bepalingen van het arbeidsreglement. Het bericht tot vacantverklaring bevat een duidelijke omschrijving van de aangeboden betrekking en de vorm en termijn waarbinnen moet worden gekandideerd, evenals de voorwaarden voor vaste benoeming. De vorm en termijn moeten zijn vastgelegd na vakbondsonderhandeling, dit kan al in het verleden zijn gebeurd.

Deze informatie is enkel beschikbaar voor OVSG-leden. Meld je aan om dit te raadplegen. Meer over je OVSG-account vind je hier.

Meld je aan
De inhoud van deze pagina is bijgewerkt op: 12 juni 2023.

Heb je een vraag?

Deeltijds kunstonderwijs