Fietsleasing voor onderwijspersoneel

De Vlaamse overheid hecht veel belang aan duurzame mobiliteit. Meer en meer werkgevers bieden hun personeelsleden de mogelijkheid een bedrijfsfiets te leasen en de Vlaamse Regering besliste om het systeem van fietsleasing mogelijk te maken voor personeelsleden van onderwijs en keurde een besluit goed dat dit regelt. Vanaf nu kan de eindejaarstoelage dus omgezet worden in een fiets, als het bestuur in het systeem van fietsleasing stapt. 

Het besluit regelt onder welke voorwaarden een personeelslid de eindejaarstoelage geheel of gedeeltelijk kan omzetten in een budget voor fietsleasing. Door het derdebetalersysteem staan de agentschappen (AgODi en AHOVOKS) in voor de uitbetaling van de eindejaarstoelage. Het is daarentegen de werkgever die bij een leasingmaatschappij een contract voor het leasen van fietsen afsluit en aan die maatschappij de bedragen betaalt die nodig zijn voor het gebruik van een leasingfiets. Noch de agentschappen, noch een andere dienst van de Vlaamse overheid komen tussen in de administratieve afhandeling van het leasingcontract. Dit is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de werkgever.

Als de leasingprijs lager is dan het fietsleasebudget, wordt het saldo uitbetaald als toelage door AgODi of AHOVOKS. Als de leasingprijs hoger is dan het fietsleasebudget, wordt het nog benodigde budget door het bestuur aan het personeelslid gefactureerd. Deze administratieve afhandeling moet door het bestuur geregeld worden. De agentschappen komen hier niet in tussen. Ook zal het een heuse administratie vergen wanneer personeelsleden bij verschillende schoolbesturen aan de slag zijn, om te weten waar de fietsleasing kan worden genomen. Die vraag en nog andere, zoals wie het voorschot op de fiets zal betalen, stelde OVSG in het protocol aan de overheid.

Het besluit treedt in werking op 1 september 2024, maar in de praktijk zal de fiets ten vroegste eind 2025 geleverd worden omdat aan een eindejaarstoelage altijd een verwijzingsperiode voorafgaat. Vast benoemde personeelsleden zullen ten vroegste op 1 januari 2025 een keuze kunnen maken, tijdelijken pas op 1 januari 2026. Tegen dan moet het arbeidsreglement aangepast worden, een overeenkomst met het personeelslid worden opgesteld en een contract met een leasemaatschappij worden afgesloten. OVSG zal dit voorzien in de modellen op de website.

De inhoud van deze pagina is bijgewerkt op: 16 mei 2024.

Zit je nog met vragen?

We helpen je graag verder. Contacteer de juridische dienst voor jouw onderwijsniveau.

Contacteer onze juridische dienst