Beoor­de­ling in func­tie van tij­de­lij­ke aan­stel­ling van door­lo­pen­de duur

De beoor­de­ling wordt toe­ge­kend door de eer­ste eva­lu­a­tor van het per­so­neels­lid. Die eer­ste eva­lu­a­tor kan drie vor­men van beoor­de­ling han­te­ren: een posi­tie­ve beoor­de­ling, een beoor­de­ling met werk­pun­ten of een nega­tie­ve beoordeling.

Om bepaal­de inhoud op deze pagi­na te bekij­ken moet je aan­ge­meld zijn in onze ledenzone.

Meld je aan
De inhoud van deze pagina is bijgewerkt op: 9 maart 2023.

Zit je nog met vragen?

We hel­pen je graag ver­der. Con­tac­teer de juri­di­sche dienst voor jouw onderwijsniveau.

Contacteer onze juridische dienst