Hetzelfde ambt in het deeltijds kunstonderwijs

Wat wordt bedoeld met het­zelf­de ambt’ bij het ver­de­len van betrek­kin­gen, de ter­be­schik­king­stel­ling wegens ont­sten­te­nis van betrek­king (TBSOB) en de reaf­fec­ta­tie in het deel­tijds kunstonderwijs?

Lees verder

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina