Hetzelfde ambt in het deeltijds kunstonderwijs

Wat wordt bedoeld met hetzelfde ambt’ bij het verdelen van betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking (TBSOB) en de reaffectatie in het deeltijds kunstonderwijs?

Lees verder