Directeur aanstellen

De onderwijsregelgeving legt zeer weinig voorwaarden op voor de aanstelling van een nieuwe directeur. In principe kan een schoolverlater onmiddellijk tot directeur worden vast benoemd.

Lees verder

Referentiekader voor leidinggeven in scholen, centra en academies

Schoolleider zijn in een stedelijke of gemeentelijke onderwijsinstelling: wat betekent dat? In een helder kader belichten we hoe je schoolleider bent in relatie tot je lokaal bestuur, hoe je in je eigen school, centrum of academie leidinggeeft en hoe je je verhoudt tot andere partners in een samenwerkingsverband. 

Lees verder