Borstvoedingspauzes

Personeelsleden hebben recht op pauzes op het werk om borstvoeding te geven en om melk af te kolven. Dat gebeurt volgens de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst: recht op borstvoedingspauzes (cao 80) van de Nationale Arbeidsraad.

De werkgever en het personeelslid maken samen afspraken over het tijdstip van de pauzes.

De borstvoedingspauzes in het onderwijs zijn gelijkgesteld met dienstactiviteit. Het personeelslid blijft salaris ontvangen.

Hoe en wanneer?

  • Een werkdag van 4 klokuren of langer, geeft recht op één borstvoedingspauze van een half uur. Bedraagt de werkdag ten minste 7,5 uur, dan geeft dit recht op twee pauzes van een half uur die in één keer of in twee keer kunnen worden genomen.
  • In het aantal klokuren is de pauze zelf ook inbegrepen.
  • Het personeelslid maakt de nodige afspraken met de werkgever over het tijdstip. Komt men niet tot een akkoord, dan vallen de borstvoedingspauzes onmiddellijk vóór of na de rusttijden zoals bepaald in het uurrooster.
  • Het personeelslid moet terecht kunnen in een behoorlijk verwarmde, verluchte, propere, onopvallende ruimte met ligmogelijkheid.
  • Het personeelslid brengt twee maanden op voorhand het college van burgemeester en schepenen op de hoogte (of korter mits akkoord) via een aangetekende brief of door overhandiging tegen ontvangstbewijs. Het bewijs moet worden geleverd via een attest van Kind en Gezin of l’Office de la Naissance et de l’ Enfance (ONE) door een medisch getuigschrift en moet elke maand opnieuw worden geleverd.
  • De borstvoedingspauzes zijn gelijkgesteld met dienstactiviteit en het personeelslid behoudt zijn salaris gedurende deze pauze.
De inhoud van deze pagina is bijgewerkt op: 1 maart 2023.

Zit je nog met vragen?

We helpen je graag verder. Contacteer de juridische dienst voor jouw onderwijsniveau.

Contacteer onze juridische dienst