Verlof of afwezigheid voor verminderde prestaties (VVP en AVP)

Wat is verlof of afwezigheid voor verminderde prestaties? Wat zijn de voorwaarden en de gevolgen? Wanneer begint en eindigt het? 

Lees verder

Verschillen tussen zorgkrediet en loopbaanonderbreking

De modaliteiten (duurtijd, aanvraagprocedure,…) van het zorgkrediet vertonen weinig gelijkenissen met deze van de thematische loopbaanonderbrekingen. De voorwaarden om zorgkrediet te kunnen opnemen zijn daarentegen wel erg gelijkaardig. Beide stelsels zijn voor een groot deel complementair. Er zijn echter nuances waardoor een personeelslid dat recht heeft op het ene stelsel niet automatisch ook recht heeft op het andere. We zetten de voornaamste verschilpunten met betrekking tot de voorwaarden, de procedure en de duurtijd op een rijtje.

Lees verder

Modaliteiten van zorgkrediet

Met zorgkrediet onderbreek je je loopbaan voltijds of deeltijds omwille van zorg voor een kind tot en met 12 jaar, medische bijstand, palliatieve zorg, zorg voor een kind met een handicap of opleiding. 

Alle personeelsleden hebben recht op zorgkrediet.

Lees verder

Borstvoedingspauzes

Personeelsleden hebben recht op pauzes op het werk om borstvoeding te geven en om melk af te kolven. Dat gebeurt volgens de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst: recht op borstvoedingspauzes (cao 80) van de Nationale Arbeidsraad.

De werkgever en het personeelslid maken samen afspraken over het tijdstip van de pauzes.

De borstvoedingspauzes in het onderwijs zijn gelijkgesteld met dienstactiviteit. Het personeelslid blijft salaris ontvangen.

Lees verder