Mediawijsheid en mediageletterdheid

Eén van de 16 sleutelcompetenties omvat het werken aan digitale competenties en mediawijsheid. Mediawijsheid is het geheel van kennis, vaardigheden en attitudes waarmee men zich bewust en kritisch kan bewegen in een complex, voortdurend veranderend landschap van nieuwe én traditionele media.

Lees verder

Werken aan digitale competenties

Het gebruik van ICT en een rijke mediamix in je lessen motiveert leerlingen. Ga je vakoverschrijdend te werk, dan neemt het leereffect enkel toe – leerlingen moeten de aangeboden vaardigheden veelvuldig en in verschillende contexten kunnen toepassen.

Lees verder