Werken met leerdoelen in GO! Navigator

In het kader van de modernisering van het secundair onderwijs en de digitale ontsluiting van de nieuwe leerplannen werkten Smartschool en het GO! een nieuwe tool uit – de GO! Navigator. Hierin vind je naast de leerplandoelen ook pedagogisch-didactische wenken, toelichtingen, uitdagende en haalbare doelen, tips voor differentiatie en evaluatie, referentiekaders en visieteksten terug.

Met de GO! Navigator kan je door verschillende niveaus bladeren. Je ziet er informatie per leerplan, vakken(cluster) en leerplandoel. Zo kan je verbanden ontdekken tussen leerplandoelen, specifieke realisatietips vinden of de achterliggende visie lezen.

Jaarplannen

In deze screencast zoomen we in op de mogelijkheid om met behulp van de GO! Navigator jaarplannen aan de leerplandoelen te koppelen. We tonen hoe je een nieuw jaarplan aanmaakt, een schoolspecifiek sjabloon kiest en deze aan je klassen koppelt. Ook kan je collega’s als mede-auteur aangeven.

Per onderwerp dat je in de les behandelt, kan je één of meerdere doelen en subdoelen koppelen. Zelf of op schoolniveau toegekende labels helpen je om vlot de juiste doelen op te halen. Hoe je zo’n labels kan toevoegen, leer je in deze screencast.

Doelen en subdoelen

De GO! Navigator structureert de leerplandoelen in verschillende sets. Zo vind je er de doelen voor de basisvorming voor alle finaliteiten terug, maar ook de doelen voor de specifieke gedeeltes. Daarnaast kan je kiezen voor de ordening van alle doelen uit de basisvorming en het specifieke gedeelte, die tot een bepaalde studierichting behoren.

De doelen en subdoelen zijn raadpleegbaar per sleutelcompetentie. Hier vind je ook pedagogisch-didactische wenken, toelichtingen, uitdagende en haalbare doelen, differentiatie- en evaluatietips en referentiekaders. Als school kan je eigen subdoelen toevoegen, die je dan van schoolspecifieke labels kan voorzien. Zo kan je je eigen ordening aanbrengen en het overzicht behouden.

Werken met labels en overzichten

Je kan elk leerplandoel van eigen labels of etiketten of zelfs een collega-leerkracht voorzien. Zo kan je bij het opstellen van je jaarplan eenvoudiger de juiste doelen selecteren. Daarnaast helpen deze labels je om handige overzichten op te roepen.

In se is het kiezen van labels volledig vrij. Zo kan je vak- of vakkencluster-, project-, thema- of periodegericht labelen. De meeste scholen hanteren schoolspecifieke afspraken. Enkele tips.

  • Maak gericht keuzes.
  • Hou het aanvankelijk beperkt.
  • Maak een onderscheid tussen need-to-have’s en nice-to-have’s.

Beheerdersrechten

Met de GO! Navigator kan je schoolspecifieke labels en leerkrachten aan de doelen in de leerplannen koppelen. In deze screencast lichten we het gebruikers- en labelbeheer van de GO! Navigator van Smartschool toe. Hiervoor moet je over de rechten van Smartschool-beheerder beschikken. Deze rollen kunnen de beheerstoegang aanvragen via de Smartschool-beheerder van de school. Het inkijken van de navigator kan vanuit de rol van directielid en leerkracht.

Heb je een vraag?

Charlotte D’Haenens
02 506 50 94
Charlotte D Haenens

Verdiep je verder