Werkplekleren organiseren

Werkplekleren organiseren kan op heel wat manieren. Afhankelijk van de keuze voor een bepaalde formule gelden er specifieke regels en administratieve verplichtingen.

Daarom ontwikkelde OVSG een gids en modelovereenkomst om scholen bij de organisatie van leerlingenstages te helpen.

Beveren techniek houtbewerking

Omzendbrieven SO/2015/01 en SO/2004/06 over leerlingenstages en observatieactiviteiten en praktijklessen op verplaatsing in het secundair onderwijs en het buitengewoon secundair onderwijs vormen de ruggengraat van deze gids. 

We verduidelijken hierin onder meer volgende punten.

  • onderwijsregelgeving
  • welzijnswetgeving
  • arbeidswetgeving
  • aansprakelijkheid

Soorten stages

Er zijn 3 organisatievormen waarop leerlingen op de werkvloer kunnen leren.

  • leerlingenstages
  • observatieactiviteiten
  • praktijklessen op verplaatsing
Leerlingenstage Observatieactiviteiten Praktijkles op verplaatsing
Reële arbeidsomgeving Reële arbeidsomgeving Lesgeven in een reële arbeidsomgeving – gebruik maken van lokalen, materialen, apparatuur, instructeur, ...
Effectieve arbeid Enkel observeren Arbeid verrichten, maar zonder interferentie met werknemers ter plaatse
Onder gezag van werkgever Onder toezicht van leraar of instructeur
Onder gelijkaardige omstandigheden als reguliere werknemer Aangepaste omstandigheden (trager tempo, ...)
Individueel of in groep Individueel of in groep
Alternerend of blokstage
Onbezoldigd Onbezoldigd Onbezoldigd

Voor de leerlingenstage is een stageovereenkomst verplicht. Observatie-activiteiten vallen onder de regelgeving van extra-murosactiviteiten. Die regelgeving vind je in omzendbrief SO/2004/06.

Gids en modelovereenkomsten

Download onze leeswijzer en sjablonen voor overeenkomsten voor werkplekleren.

Heb je een vraag?

Peter De Langhe
02 506 41 76
Peter De Langhe

Verdiep je verder