Eindtermen verkavelen

Onze planningstools helpen je om per graad een overzicht te krijgen of je alle eindtermen aanbiedt, en in welke vakken dat dan gebeurt. Per finaliteit bieden we een toegewijde planningstool met kruisjestabellen aan. De opbouw van elke tool is hetzelfde. De basis is het goedgekeurde decreet dat de eindtermen voor de tweede en derde graad van de basisvorming en het specifieke gedeelte vastlegt.

In de planningstool vind je een algemeen werkblad en tabbladen met de sleutelcompetenties. Daarin kan je per vak de te behandelen eindtermen aankruisen. De overzichtstabel toont je de samenvatting van de verkavelingsoefening per sleutelcompetentie, maar ook welke sleutelcompetenties er nog ontbreken. Dit overzicht wordt automatisch opgebouwd.

In deze screencast tonen we je hoe de tool werkt en hoe je zelf extra vakken kan toevoegen.

Heb je een vraag?

Peter De Langhe
02 506 41 76
Peter De Langhe

Verdiep je verder