Leer Lokaal in educatieve publicaties en software

Op vraag van de scholen hebben we aan de educatieve partners (uitgeverijen en softwareleveranciers) die de doelen van Leer Lokaal gebruiken, gevraagd welk aanbod ze voorzien vanaf september 2025. Voor de registratiemodule van de doelen van Leer Lokaal zal OVSG nog een selector aanleveren. Die zal implementeerbaar zijn vanaf september. 

Als in de toekomst nog meer educatieve partners gebruik maken van de doelen uit Leer Lokaal, passen we de overzichten aan.

Leer Lokaal in publicaties

Aanbod in overeenstemming met Leer Lokaal Die Keure Plantyn - Scoodle Uitgeverij Zwijsen Van In - Bingel
Observatiesysteem kleuter X In ontwikkeling X
Observatiesysteem lager X In ontwikkeling X
Observatiesysteem secundair
Registratie genormeerde testen X X
Registratie individuele handelingsplannen X X X
Zorgfiche per leerling X X
Communicatiemodule intern voor leerkrachten X
Communicatiemodule voor ouders X
Communicatiemodule voor leerlingen
Rapportmodule X In ontwikkeling X
Planner voor leerkrachten X In ontwikkeling X
Agendamodule voor leerkrachten X X
Selectiefunctie doelen Leer Lokaal X X
Registratiemodule doelen Leer Lokaal X X
Mogelijkheid tot toevoegen eigen registratiedoelen X X
Methode Nederlands X X In ontwikkeling X
Methode wiskunde X X In ontwikkeling X
Methode Frans X X In ontwikkeling X
Methode Ik en de wereld (wereldoriëntatie) X X In ontwikkeling X
Methode Kunst en cultuur (muzische vorming) X In ontwikkeling
Digitaal oefenplatform voor Nederlands X X In ontwikkeling X
Digitaal oefenplatform voor wiskunde X X X
Digitaal oefenplatform voor Frans X X In ontwikkeling X
Digitaal oefenplatform voor Ik en de wereld (wereldoriëntatie) X X X

Te contacteren voor verdere info

Leer Lokaal in software

Aanbod in overeenstemming met Leer Lokaal Broekx Integrado - specifiek voor buitengewoon onderwijs en inclusieprojecten Questi Smartschool
Observatiesysteem kleuter X X X X
Observatiesysteem lager X X X X
Observatiesysteem secundair X X X X
Registratie genormeerde testen X X X X
Registratie individuele handelingsplannen X X X X
Zorgfiche per leerling X X X X
Communicatiemodule intern voor leerkrachten X X X X
Communicatiemodule voor ouders X X X
Communicatiemodule voor leerlingen X X X
Rapportmodule X X X + Rubrics + FoQus (online evaluatietool tussen leerling en leerkracht) X
Planner voor leerkrachten X X X X
Agendamodule voor leerkrachten X X X X
Selectiefunctie doelen Leer Lokaal X X X X
Registratiemodule doelen Leer Lokaal X X X X
Mogelijkheid tot toevoegen eigen registratiedoelen X X X X
Inplannen van door uitgeverijen aangereikte lesfiches methode Nederlands X X X X
Inplannen van door uitgeverijen aangereikte lesfiches methode wiskunde X X X X
Inplannen van door uitgeverijen aangereikte lesfiches methode Frans X X X X
Inplannen van door uitgeverijen aangereikte lesfiches methode Ik en de wereld (wereldoriëntatie) X X X X
Inplannen van door uitgeverijen aangereikte lesfiches methode Kunst en cultuur (muzische vorming) X X X X
Digitaal oefenplatform voor Nederlands X Integratie in ontwikkeling
Digitaal oefenplatform voor wiskunde X Integratie in ontwikkeling
Digitaal oefenplatform voor Frans X Integratie in ontwikkeling
Digitaal oefenplatform voor Ik en de wereld (wereldoriëntatie) X Integratie in ontwikkeling
Andere Connectering met oefenplatformen om de resultaten van de oefeningen te kunnen opvragen en in leerlingvolgsysteem te integreren. Uitgebreide Handelingsplanning, OOOBs op alle niveaus, IAC’s, bulk evaluatie, batchprint, koppeling agenda rapporten IAC, Multi-Input … DiaBe / Iris-platform

Te contacteren voor verdere info

Heb je een vraag?

Anita Kaufmann
02 506 50 03
Anita Kaufmann

Verdiep je verder