Maak optimaal gebruik van schoolinfrastructuur

Wordt de infrastructuur van en door scholen optimaal gebruikt? Wat is de bezettingsgraad van de schoolinfrastructuur binnen de gemeente?

Lees verder

Elk kind en iedere jongere heeft recht op kunstonderwijs

Participeren kinderen en jongeren aan cultuureducatie of deeltijds kunstonderwijs? Hebben kinderen en jongeren de kans voor culturele expressie?

Wordt het cultureel bewustzijn van kinderen en jongeren getriggerd?

Lees verder