Individueel aangepast curriculum (IAC) in gewoon en buitengewoon onderwijs

Een leerling met een IAC verslag van het CLB kan onderwijs volgen in het buitengewoon onderwijs of het gewoon onderwijs. Een IAC is een curriculum waarbij leerdoelen op maat van de leerling worden geformuleerd. OVSG ontwikkelde materialen om scholen en academies te ondersteunen bij het opstarten van een IAC.

Individueel aangepast curriculum opstarten

Een leerling met een IAC verslag van het CLB kan onderwijs volgen in het buitengewoon onderwijs of het gewoon onderwijs. Een IAC is een curriculum waarbij leerdoelen op maat van de leerling worden geformuleerd. OVSG ontwikkelde materialen om scholen en academies te ondersteunen bij het opstarten van een IAC.

Lees verder

Visie Leer Lokaal voor leerlingen met individueel aangepast curriculum

Leer Lokaal wordt gebruikt bij het samenstellen van een schooleigen curriculum en een curriculum op maat voor een leerling met een IAC-verslag (individueel aangepast curriculum) in gewoon of buitengewoon onderwijs.

Lees verder

Handelingsplanmatig werken in het buitengewoon onderwijs

In het buitengewoon onderwijs staat de cyclus van handelingsplanning centraal. De vijf fasen ondersteunen de praktijk om te komen tot kwaliteitsvol onderwijs op maat van de leerling.

Lees verder

Organisatiekwadrant voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

Het organisatiekwadrant is een reflectiedocument dat kan gebruikt worden bij de klasorganisatie bij leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, met inbegrip van een individueel aangepast curriculum.

Lees verder

Leidraad voor het gelijke-onderwijskansenbeleid in het buitengewoon onderwijs

Met deze leidraad reiken we handvatten aan om de voorbereiding op het uitbouwen van een kwaliteitsvolle GOK-werking te kunnen aanvatten en kwaliteitsvol uit te rollen.

Lees verder

Doelgroep en leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

Een leerling met een IAC-verslag van het CLB kan onderwijs volgen in het buitengewoon onderwijs of het gewoon onderwijs. Het type en de opleidingsvorm buitengewoon onderwijs staan vermeld in het IAC-verslag. 

Lees verder