Pedagogische studiedagen organiseren

Elke onderwijsinstelling heeft recht op een aantal dagen om pedagogische studiedagen te organiseren. Het aantal verschilt per onderwijsniveau.

Hoeveel dagen?

Om met je hele lerarenteam te werken aan een thema uit je professionaliseringsplan, kan je tijdens het schooljaar pedagogische studiedagen organiseren. Je schorst dan de lesactiviteit voor alle leerlingen of voor een leerlingengroep.

In het basisonderwijs: 3 halve dagen die je mag spreiden over het hele jaar

 • De implementatie van een nieuw leerplan voor de basisschool vraagt extra professionalisering voor het team. Daarom vroeg OVSG aan de overheid de toestemming om de komende twee schooljaren een extra pedagogische studiedag te kunnen organiseren, bovenop de klassieke drie halve dagen. De basisscholen kunnen deze extra dag inzetten voor vorming over Leer Lokaal.

  De overheid keurde onze aanvraag goed. Scholen kunnen hier dus gebruik van maken en hebben zo voor schooljaar 23-24 en 24-25 recht op:
  • de traditionele 3 halve pedagogische studiedagen die naar keuze georganiseerd kunnen worden: ofwel een volledige en een halve dag, ofwel drie halve dagen;
  • een extra volledige dag voor de implementatie van Leer Lokaal. De school kan ook hier kiezen om dit als één volledige dag of als twee halve dagen te organiseren.
  • Opgelet:
   De school kan niet op eigen initiatief nog een extra dag aanvragen bovenop deze 5 halve studiedagen. Dit kan enkel als je voor Leer Lokaal geen pedagogische studiedagen opneemt. Dan blijf je 3 halve dagen hebben en dan kan je zelf nog een extra dag aanvragen voor een ander thema dan Leer Lokaal.
   Dien hiervoor uiterlijk op 1 mei een aanvraag in voor het volgende schooljaar, via het e-formulier Aanvraag voor extra pedagogische studiedagen’ onder punt 5 van de omzendbrief organisatie van het schooljaar in het gewoon en buitengewoon basisonderwijs.
 • In het secundair onderwijs: 1 dag per schooljaar. Je kan geen afwijking aanvragen.

 • In het volwassenenonderwijs
  • Een centrum voor volwassenenonderwijs kan 1 pedagogische studiedag per schooljaar organiseren. Je kan geen afwijking aanvragen.
  • De centra voor basiseducatie hebben geen pedagogische studiedagen.
 • In het deeltijds kunstonderwijs
  • De leeractiviteiten kunnen voor alle leerlingen of voor een groep van leerlingen maximaal twee dagen per schooljaar geschorst worden om pedagogische studiedagen voor de leraren te houden. Die dagen kunnen niet opgesplitst worden in halve dagen.
  • Twee of meer academies die een academie-overschrijdende pedagogische studiedag voor leraren en directeurs organiseren met het oog op de implementatie van de basiscompetenties en beroepskwalificaties in de onderwijs- en evaluatiepraktijk kunnen de leeractiviteiten voor alle leerlingen of voor een groep van leerlingen maximaal een bijkomende dag per schooljaar schorsen. Die pedagogische studiedag kan ook niet opgesplitst worden.

Heb je een vraag?

Professionalisering, advies en service
02 506 50 99

Ontdek ons professionaliseringsaanbod

Zoek je nog …

Onze vorming en begeleiding