LOKANO maakt het mogelijk om relevante gegevens te verzamelen en analyses te maken voor jouw stad of gemeente. Je vindt er richtvragen en dashboards waarmee je het huidige beleid kunt evalueren en strategisch plannen voor de toekomst.

Opbouw van LOKANO

In de dashboards van onze inspiratietool LOKANO staat relevante informatie voor het voeren van een lokaal kansrijk onderwijsbeleid. Ze ondersteunen de fiches die zijn opgenomen in de tool. 

De informatie in de dashboards is afkomstig van publieke gegevenssets. Dit heeft als gevolg dat ze regelmatig bijgewerkt moeten worden. Zoals bijvoorbeeld wanneer er een nieuwe Gemeente-Stadsmonitor gepubliceerd wordt, of wanneer Dataloep enkele wijzigingen ondergaat.

De bijgewerkte dashboards vind je onderaan deze pagina. Wanneer er nieuwe verschijnen, worden deze toegevoegd. 

Lees verder

LOKANO

OVSG heeft een aantal dashboards ontwikkeld die je kunt gebruiken om een onderzoeksvraag te beantwoorden. De dashboards kun je gratis gebruiken. Hergebruik is toegestaan op voorwaarde dat je de bron vermeldt. Meer informatie vind je in de disclaimer.

De dashboards zijn aangemaakt in Power BI en verzameld in LOKANO. Je gebruikt de app met je eigen Power BI-licentie die je krijgt van het gemeentebestuur. De inhoud kan statisch gedeeld worden met andere leden van het gemeentebestuur die geen Power BI-licentie hebben. Meer informatie kan je vinden in de handleiding van LOKANO.

Lees verder

Werken met Dataloep

Dataloep is een verzameling van interactieve toepassingen waarmee je op een eenvoudige manier cijfers over het onderwijs in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan opzoeken, weergeven en vergelijken.

Lees verder

Indicatoren, bronnen en definities

Op de pagina’s van de LOKANO-tool worden heel wat gegevens samengebracht. Hieronder vind je een overzicht van de verschillende indicatoren en bronnen. Er is ook een lijst met definities waarin terug te vinden is hoe bepaalde items geïnterpreteerd moeten worden.

Lees verder