Sinds 1 september 2018 moet elke school verplicht een beleid op leerlingenbegeleiding ontwikkelen, implementeren en evalueren. Dit geïntegreerde beleid omvat vier begeleidingsdomeinen: onderwijsloopbaan, leren en studeren, psychisch en sociaal functioneren, preventieve gezondheidszorg.

Kansenbevordering bij aanmeldings- en inschrijvingsperiodes

Het tweede semester is de tijd van de aanmeldings- en inschrijvingsperiodes, zowel voor kleuter- en basisonderwijs als voor secundair onderwijs. Ouders kunnen bij CLB-medewerkers terecht voor hulp en ondersteuning. Het is belangrijk dat je als medewerker goed op de hoogte bent van de juiste procedures in de verschillende scholen, LOP-regio’s en niet-LOP-regio’s. Gebruik de informatie en tips om kansen te bevorderen.

Lees verder

De school en haar decretale partners binnen leerlingenbegeleiding

Het decreet op leerlingenbegeleiding is van toepassing op het basis-, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding.

Het decreet regelt de manier waarop CLB’s leerlingen begeleiden binnen vier specifieke domeinen: onderwijsloopbaan, leren en studeren, psychisch en sociaal functioneren en preventieve gezondheidszorg. Daarnaast bepaalt de regelgeving de rol die het CLB en de school hierin opnemen. De regie ligt in handen van de school.

Lees verder

Kaders en praktijk voor leerlingenbegeleiding

Welke kaders ondersteunen je om het beleid op leerlingenbegeleiding te ontwikkelen, implementeren en evalueren? Bekijk ook het praktijkvoorbeeld van GBS De Vlindertuin.

Lees verder

Beleid op artistieke en cognitieve begaafdheid in deeltijds kunstonderwijs uitwerken

Niet alleen leerlingen die het moeilijker hebben of zwakker presteren, maar ook artistiek of cognitief sterk begaafde leerlingen hebben specifieke onderwijsbehoeften. Het is belangrijk om ook hun noden te (h)erkennen en hier met een aangepast aanbod op in te spelen. Want ook voor hen moet het onderwijs voldoende uitdagend zijn.

Lees verder

Beleid op leerlingenbegeleiding in deeltijds kunstonderwijs

Hoewel het deeltijds kunstonderwijs niet is opgenomen in het decreet leerlingenbegeleiding, biedt dit decreet heel wat inspiratie over leerlingenbegeleiding in de academies. We werkten een bundel uit met de doorvertaling van het decreet leerlingenbegeleiding naar het deeltijds kunstonderwijs. Deze inzichten ondersteunen de manier waarop academies de kwaliteitsverwachtingen uit het rOK en de verwachtingen uit het decreet deeltijds kunstonderwijs kunnen waarmaken.

Lees verder

Intakegesprekken organiseren in deeltijds kunstonderwijs

Met het oog op kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding, is het zinvol om met iedere leerling een intake te doen. Een sjabloon helpt je om dit gestructureerd aan te pakken.

Lees verder

Sterk SES- of GOK-beleid voeren

Het Rad voor Kansenbevordering helpt je als school- en academieteam een kwalitatieve analyse te maken van het huidige (kans)armoedebeleid of gelijke-onderwijskansenbeleid. Met de reflectievragen krijg je vanuit meerdere invalshoeken zicht op de groeikansen.

Lees verder

Handelingsgericht werken in deeltijds kunstonderwijs

Handelingsgericht werken maakt effectief onderwijs en effectieve leerlingenbegeleiding concreet, zodat onderwijsprofessionals beter met overeenkomsten en verschillen tussen leerlingen kunnen omgaan. Werk je handelingsgericht, dan focus je op succeservaringen voor alle leerlingen in de academie.

Lees verder