Sinds 1 september 2018 is het decreet leerlingenbegeleiding van toepassing in elke school. Elke school moet verplicht een beleid op leerlingenbegeleiding ontwikkelen, implementeren en evalueren. Dit geïntegreerd beleid omvat vier begeleidingsdomeinen: onderwijsloopbaan, leren en studeren, psychisch en sociaal functioneren, preventieve gezondheidszorg.

Kaders voor een beleid op leerlingenbegeleiding

Elke school die kwalitatief onderwijs biedt wordt geconfronteerd met de uitdaging om alle lerenden optimale leer- en ontwikkelingskansen te geven. Om dit te realiseren beschikt de school over een duidelijke en gedragen visie op zorg die effecten genereert tot op de klasvloer. Daarnaast realiseert de school een zorgzame werking aangedreven vanuit hun zorgbeleid. Breed reflecteren over de schoolse zorgwerking vraagt de toepassing van meerdere kaders. 

Lees verder

Beleid op leerlingenbegeleiding in deeltijds kunstonderwijs uitwerken

Hoewel het deeltijds kunstonderwijs niet is opgenomen in het decreet leerlingenbegeleiding, biedt dit decreet heel wat inspiratie over hoe leerlingenbegeleiding vorm kan krijgen in het academies. We werkten een bundel uit waarin de doorvertaling van wat het decreet leerlingenbegeleiding naar het deeltijds kunstonderwijs kan betekenen belicht wordt. Deze inzichten zijn ondersteunend voor de manier waarop academies de kwaliteitsverwachtingen uit het rOK en de verwachtingen uit het decreet deeltijds kunstonderwijs kunnen waarmaken.

Lees verder

Beleid op artistieke en cognitieve begaafdheid in deeltijds kunstonderwijs uitwerken

Niet alleen leerlingen die het moeilijker hebben of zwakker presteren, maar ook artistiek of cognitief sterk begaafde leerlingen hebben specifieke onderwijsbehoeften. Het is belangrijk om ook hun noden te (h)erkennen en hier met een aangepast aanbod op in te spelen. Want ook voor hen moet het onderwijs voldoende uitdagend zijn.

Lees verder

Handelingsgericht werken in deeltijds kunstonderwijs

Handelingsgericht werken maakt effectief onderwijs en effectieve leerlingenbegeleiding concreet, zodat onderwijsprofessionals beter met overeenkomsten en verschillen tussen leerlingen kunnen omgaan. Werk je handelingsgericht, dan focus je op succeservaringen voor alle leerlingen in de academie.

Lees verder

Intakegesprekken organiseren in deeltijds kunstonderwijs

Met het oog op kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding, is het zinvol om met iedere leerling een intake te doen. Een sjabloon helpt je om dit gestructureerd aan te pakken.

Lees verder

Zoek je het algemene contact van een dienst?

Ga naar de contactpagina