Sterk SES- of GOK-beleid voeren

Het Rad voor Kansenbevordering helpt je als school- en academieteam een kwalitatieve analyse te maken van het huidige (kans)armoedebeleid of gelijke-onderwijskansenbeleid. Met de reflectievragen krijg je vanuit meerdere invalshoeken zicht op de groeikansen.

Rad kansenbevordering

De handleiding maakt een onderscheid tussen (kans)armoede en kansenbevordering. Onder (kans)armoede begrijpen we financiële armoede, generatiearmoede, culturele armoede en taalarmoede. Kansenbevordering zien we als een positievere benadering en daagt het school- en academieteam uit om extra kansen te bieden aan deze leerlingen.

De reflectievragen zijn onderverdeeld in 4 domeinen.

  • Beleid – op welke manier heeft het beleid oog voor (kans)armoede?
  • Pedagogisch-didactisch handelen – hoe krijgt het pedagogisch-didactisch handelen vorm met voldoende aandacht voor leerlingen die opgroeien in (kans)armoede?
  • Mindset – vanuit welke grondhouding kijkt het team naar leerlingen die opgroeien in (kans)armoede?
  • Partners – met welke partners kan de school/​academie samenwerken aan kansenbevordering voor leerlingen die opgroeien in (kans)armoede?

Overzicht gekleurde middelen 

Sinds schooljaar 2021-2022 is het deel van de werkingsmiddelen, gebaseerd op leerlingenkenmerken, gekleurd. Scholen moeten die middelen verplicht aanwenden in het kader van het gelijke-onderwijskansenbeleid van de school.

Overzicht gekleurde middelen

Leidraad voor het gelijke-onderwijskansenbeleid in het buitengewoon onderwijs

Met deze leidraad reiken we handvatten aan om de voorbereiding op het uitbouwen van een kwaliteitsvolle GOK-werking te kunnen aanvatten en kwaliteitsvol uit te rollen.

Heb je een vraag?

Friedl Tuyttens
02 506 50 28
Friedl Tuyttens