Header DKO © Kunstacademie Wetteren, Filmkunst

Samen met directeursverenigingen, leraren en directies ontwikkelde OVSG nieuwe leerplannen. Je vindt deze leerplannen in ons handige DKO-kompas. Dat is een praktijkgerichte online tool die je inspireert en op weg helpt om de nieuwe onderwijsdoelen te realiseren en evalueren.

Aan de slag met je artistiek-pedagogisch project

Elke academie stelt haar eigen artistiek-pedagogisch project op en gebruikt dit als leidraad voor het onderwijs. Leraren moeten ervoor zorgen dat hun leerproces past binnen dit project en voldoet aan de leerbehoeften van de lerenden en de eisen van het leerplan.

Lees verder

Leerplan beeldende en audiovisuele kunsten

Het Speelveld is een open leerplan dat uitnodigt tot onderzoek. Niets staat vast. Het laat ruimte aan het academieteam voor overtuigingen, eigen invulling en verbeelding.

Lees verder

Leerplannen podiumkunsten

Voor elk domein in de podiumkunsten – Dans, Muziek en Woordkunst-Drama – bieden we een leerplan aan. Alle leerplandoelen zijn geconcordeerd met de basiscompetenties en de beroepskwalificatiedossiers van de Vlaamse overheid. Deze leerplannen podiumkunsten kregen goedkeuring tot september 2026.

Lees verder

Vind inspiratie in het DKO-kompas

Het DKO-kompas zet jouw academie op weg om de onderwijsdoelen, basiscompetenties en beroepskwalificaties te vertalen naar je artistiek-pedagogisch project. Het helpt je om leerplandoelen te concretiseren naar je eigen lessen. Het DKO-kompas is een inspirerend en handig instrument voor elk leerplan van het deeltijds kunstonderwijs.

Lees verder

Curriculumimplementatie in deeltijds kunstonderwijs

Als je met het hele team leerplandoelen concreet maakt voor de lespraktijk, krijg je een zicht op wat er te leren valt, werk je aan onderlinge samenhang en continuïteit en verbind je de doelen in een gedeelde taal. Zo zet je ook belangrijke stappen in functie van een optimale leerlingenbegeleiding en kwaliteitszorg.

Lees verder