Leerplannen podiumkunsten

Voor elk domein in de podiumkunsten – Dans, Muziek en Woordkunst-Drama – bieden we een leerplan aan. Alle leerplandoelen zijn geconcordeerd met de basiscompetenties en de beroepskwalificatiedossiers van de Vlaamse overheid. Deze leerplannen podiumkunsten kregen goedkeuring tot september 2026.

De leerplannen voor de domeinen Dans, Muziek en Woordkunst-Drama omvatten alle leerplandoelen van de eerste tot en met de vierde graad. Voor de vierde graad zijn de leerplandoelen per studierichting geordend.

 • Dans
  • Amateur vertolkend danser
  • Amateur creërend danser
  • Amateur choreograaf
 • Muziek
  • Amateur vertolkend muzikant
  • Amateur creërend muzikant
  • Amateur dj
  • Amateur dirigent
 • Woordkunst-Drama
  • Amateur vertolkend acteur
  • Amateur creërend acteur
  • Amateur regisseur

Kerncompetenties

Het leerplan hanteert hetzelfde ordeningskader als de basiscompetenties, met name de volgorde van de 6 kerncompetenties.

 1. Individuele gedrevenheid tonen – de leerling vertrouwt op de eigen expressiemogelijkheden en wil zijn creatieve resultaten tonen
 2. Creëren en (drang tot) innoveren – de leerling komt actief en uit zichzelf met artistieke vormgevingen, benaderingen en inzichten
 3. Vakdeskundigheid inzetten – de leerling zet verworven kunstvorm specifieke kwaliteiten in bij het gebruik van een artistieke uitdrukkingsvorm
 4. Onderzoeken – de leerling analyseert, reflecteert en communiceert over proces en product
 5. Relaties bouwen en samenwerken – de leerling kan eigen talent en deskundigheid ten dienste stellen van een gemeenschappelijk artistiek doel of project
 6. Presenteren – de leerling toont proces en/​of product aan een publiek

De 6 kerncompetenties vormen één geheel, zijn evenwaardig en versterken elkaar.

Opbouwende leerlijnen

Alle leerplandoelen maken deel uit van logisch opbouwende leerlijnen met leerplandoelen voor de eerste tot en met de vierde graad. Deze leerlijnen maken de opbouw van het leerproces duidelijk. Zo ziet de leerkracht in één opslag via welke tussendoelen een einddoel dient bereikt te worden.

 • Soms zijn leerlijnen heel eenvoudig opgebouwd. Zo groeit een doel vanuit de eerste graad opbouwend verder naar de volgende graden.
 • Leerlijnen kunnen ook uitplooien en inplooien. Doelen kunnen in verschillende graden complexer worden en dus meer of minder aspecten bevatten. Zo kan een leerlijn over de graden heen meer of minder doelen bevatten.

Doorheen de opleiding verwerft een leerling inzicht in de samenhang tussen de 6 kerncompetenties. Naarmate het leerproces vordert en de leerling meer naar het amateurkunstenaarschap groeit, vormen de kerncompetenties ook steeds meer een geïntegreerd geheel en vervaagt de grens tussen de kerncompetenties. Daarom bevat het leerplan ook 2 transversale leerlijnen.

 • Een leerlijn over het begrijpen van de samenhang tussen de 6 kerncompetenties.
 • Een leerlijn over het integreren van de 6 kerncompetenties in de praktijk.

Dimensies en beheersingsniveaus

De in de leerdoelen vervatte handelingswerkwoorden zijn herkenbaar en maken de doelen transparant. De leerkracht kan zo meteen met de leerplandoelen aan de slag. Deze bevatten alle informatie die nodig is om aan het leerplandoel te werken en het doel te kunnen evalueren.

De leerplandoelen worden grotendeels geformuleerd in een gemeenschappelijke taal over de domeinen heen. Waar nodig schakelt het leerplan over op een domeinspecifieke formulering.

Alle leerplandoelen zijn aan één of meerdere beheersingsniveaus gekoppeld. Alle leerplandoelen in de leerlijnen zijn gekoppeld aan beheersingsniveaus in drie dimensies (Rombaut, Molein en Van Severen, 2020).

 • De cognitieve dimensie – dit gaat over kennis en cognitieve processen.
 • De affectieve dimensie – dit gaat over attitudes, motivatie, interesses, voorkeuren, overtuigingen, meningen, waarden en gevoelens.
 • De vaardigheidsdimensie – dit gaat over de ontwikkeling van vaardigheden.

Doelen kunnen aan meerdere dimensies gekoppeld zijn. De systematiek houdt rekening met de inschaling van de studierichting volgens de Vlaamse Kwalificatiestructuur.

 • VKS-niveau 3 amateur vertolkende profielen
 • VKS-niveau 4 amateur creërende profielen
 • VKS-niveau 5 amateur regisseur podiumkunsten, amateur choreograaf, amateur dirigent en beiaardier

Voor de vierde graad gelden de beroepskwalificaties.

De mate waarin en het niveau waarop een leerling een leerplandoel moet beheersen en dus moet kennen en kunnen, geven we aan met handelingswerkwoorden en verwijswoorden. Die verwachtingen resulteren in inhoudelijk opbouwende leerlijnen over de graden heen.

Inspiratie in DKO-kompas

Ons DKO-kompas bevat heel wat inspiratie om jou en je team te helpen bij de vertaling van de doelen op maat van je academie-eigen project en context, ongeacht het leerplan waarmee je werkt. Het helpt leerkrachtenteams om leerplandoelen te concretiseren naar de eigen lessen. Je kan er ook alle OVSG-leerplannen downloaden.

Raadpleeg het DKO-kompas Meer info
Cover creatieve dans
nieuw

Inspiratieboek creatieve dans- en bewegingslessen

Didactische publicatie
Woord en dramalessen voor kinderen

Woord- en dramalessen voor kinderen

Losbladig handboek

Verdiep je verder