Filters

Actieve filters Wis filters

Zoeken

Actieve filters Wis filters
51 resultaten
Taak

Curriculumimplementatie in deeltijds kunstonderwijs

Als je met het hele team leerplandoelen concreet maakt voor de lespraktijk, krijg je een zicht op wat er te leren valt, werk je aan onderlinge samenhang en continuïteit en verbind je de doelen in een gedeelde taal. Zo zet je ook belangrijke stappen in functie van een optimale leerlingenbegeleiding en kwaliteitszorg.

Meer info
Nieuws

Mix komt naar je toe!

Mix (Music Education Platform) is een gloednieuw platform voor muziekleraren. Het kwam tot stand in een Erasmus+ project met België (OVSG), Nederland en Finland.

Meer info
Nieuws

Ontmoetingsmomenten voor leraren Muziek

Ben je leraar Muziek? Wil je collega’s ontmoeten die hetzelfde vak geven? Zit je met vragen over je lespraktijk? Wil je ervaringen delen? Wil je samen reflecteren, elkaar inspireren?

Meer info
Taak

Vind inspiratie in het DKO-kompas

Het DKO-kompas zet jouw academie op weg om de onderwijsdoelen, basiscompetenties en beroepskwalificaties te vertalen naar je artistiek-pedagogisch project. Het helpt je om leerplandoelen te concretiseren naar je eigen lessen. Het DKO-kompas is een inspirerend en handig instrument voor elk leerplan van het deeltijds kunstonderwijs.

Meer info
Taak

Leerplannen podiumkunsten

Voor elk domein in de podiumkunsten – Dans, Muziek en Woordkunst-Drama – bieden we een leerplan aan. Alle leerplandoelen zijn geconcordeerd met de basiscompetenties en de beroepskwalificatiedossiers van de Vlaamse overheid. Deze leerplannen podiumkunsten kregen goedkeuring tot september 2026.

Meer info
Taak

Ondersteunende maatregelen voor Muziek

In het deeltijds kunstonderwijs is er een toenemende aandacht voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Het document ondersteunende maatregelen voor muziek’, ontwikkeld door Eureka in samenwerking met OVSG, is een praktisch werkinstrument voor iedereen die in het domein Muziek geconfronteerd wordt met leerlingen met leerstoornissen en leerproblemen. De STICORDI-fiches bieden leerkrachten achtergrond, concrete tips en hulpmiddelen om deze leerlingen beter te begeleiden.

Meer info
Professionalisering

Teamvorming op maat van jouw academie

Heb je nood aan een teamvorming op maat van jouw academie? Wij bekijken samen met jou de mogelijkheden!

Meer info
Professionalisering

Ontmoetingsdag klasmanagement en klasorganisatie in de instrumentles

Een moment om expertise uit te wisselen rond klasmanagement en organisatie

Meer info
Professionalisering

Ontmoetingsdag groepsgericht individueel lesgeven voor leerkrachten piano

Online ontmoetingsmoment over hoe kan je je leerlingen betrekken bij elkaars leerproces tijdens groepslessen

Meer info
Professionalisering

Ontmoetingsdag hoe stimuleer je interne expertisedeling?

Tijdens deze ontmoetingsdag werken we rond de vraag Hoe stimuleer je spontane kennisdeling door collega’s?’

Meer info
Resultaten per pagina