Aan de slag met je artistiek-pedagogisch project

Elke academie stelt haar eigen artistiek-pedagogisch project op en gebruikt dit als leidraad voor het onderwijs. Leraren moeten ervoor zorgen dat hun leerproces past binnen dit project en voldoet aan de leerbehoeften van de lerenden en de eisen van het leerplan.

Het spreekt voor zich dat het volledige lerarenkorps met de directie als één team achter het eigen artistiek-pedagogisch project staat. Dit vormt de rode draad doorheen de artistieke vorming en is het uithangbord van de academie.

Onderstaand document biedt je heel wat handvatten en werkvormtips om een artistiek-pedagogisch project uit te werken of bij te sturen, op maat van jouw academie.

Ondersteuning

Heb je graag ondersteuning bij het opstellen of ontwikkelen van je artistiek pedagogisch project? Contacteer dan je anker.

Cover creatieve dans
nieuw

Inspiratieboek creatieve dans- en bewegingslessen

Didactische publicatie

Verdiep je verder