Nieuw Deeltijds kunstonderwijs

Curriculumimplementatie - maak het leerplan eigen aan jouw academie

Wil je met jouw team het gekozen leerplan academie-eigen maken? Dan is dit thematraject voor jou!

Over de opleiding

Je leert tips & tricks om samen met je team te werken aan academie-eigen leerdoelen, horizontale en verticale

samenhang, het zichtbaar maken en het evalueren van die doelen.

Dit thematraject creëert een mooie balans tussen theorie en interactief werken.

Na elke sessie kan je onmiddellijk zelf aan de slag met de verzamelde input. 

Nadien ondersteunen de pedagogisch begeleiders van OVSG je ook bij de verdere toepassing in jouw academie.

Programma

Sessie 1

Van APP (artistiek-pedagogisch project) naar leerplan: werken aan consensus binnen jouw team

APP

Zijn de missie en visie van jouw APP duidelijk?
Welke kernwaarden uit je APP geven jouw academie richting?
Met welke contextkenmerken hou je rekening?

Team

Hoe krijg je jouw team mee?
Hoe organiseer je teamoverleg?
Welke methodieken gebruik je om een consensus te bereiken binnen het team?

Samenhang

Welke gezamenlijke afspraken maak je, binnen een graad en met de Vakgroepen?
Hoe verwerk je leerplandoelen tot concrete leer- en lesdoelen? 

Sessie 2

Naar een kwaliteitsvolle onderwijsleerpraktijk: inzetten op reflectie, evaluatie en kwaliteitszorg

Van leerplan naar evaluatie.

Wat neem je mee uit de intake of intentiegesprekken?
Hoe breng je een leertraject in kaart en hoe maak je het leren zichtbaar?
Hoe maak je het jaar- of intentieplan op?
Neem de evaluatiefiches onder de loep.

Kwaliteitsontwikkeling

Het APP, het centrale uitgangspunt van kwaliteitsontwikkeling?
Kwaliteit verankeren of bijsturen, een plan van aanpak.

Voor wie

Directies en kernteams dko (max. 5 deelnemers per academie)

Deze vorming is volzet voor het schooljaar 2023-2024. Registreer je op onze wachtlijst en we brengen jou als eerste op de hoogte van het nieuwe aanbod voor 2024-2025.

Bedankt voor je interesse. Deze vorming is helaas volzet voor het huidige schooljaar, of is al achter de rug. We werken momenteel volop aan het vormingsaanbod voor het nieuwe schooljaar. Als je je gegevens achterlaat, contacteren we je zodra dit vaststaat zodat je snel kan inschrijven.

Praktisch

- 2 halve dagen vorming
- Tussentijdse begeleiding van de directeur en eventueel het beleidsteam, op maat van jouw academie

Huis Madou

Heb je een vraag?

Viv Delhez
02 506 50 99

Zoek je het algemene contact van een dienst?

Ga naar de contactpagina