Leerplan beeldende en audiovisuele kunsten

Het Speelveld is een open leerplan dat uitnodigt tot onderzoek. Niets staat vast. Het laat ruimte aan het academieteam voor overtuigingen, eigen invulling en verbeelding.

Het leerplan Het Speelveld voor de beeldende en audiovisuele kunsten kwam tot stand door samenwerking tussen OVSG en DenkBeeld. Het is bestemd voor alle opleidingen van dit domein.

Het leerplan is een uitgangspunt en staat in relatie tot het artistiek-pedagogisch project van de academie. Vanuit het academiespecifieke DNA vindt het leerplan doorwerking’ tot de atelierpraktijk. 

Het leerplan maakt een onderscheid tussen leren en vorming.

 • Leren wordt gelinkt aan activiteiten die de inzetbaarheid van leerlingen verhogen.
 • Vorming gaat breder – als leraar leg je dingen ter tafel’ en laat je toe dat leerlingen zelf betekenis geven aan de leerinhouden en de beeldelementen.

Het Speelveld biedt een kader waarin lerenden …

 • vanuit een specifieke behoefte en een specifieke context
 • een traject in een academie start
 • en daarmee stopt wanneer aan die behoefte, naar eigen inzicht en aanvoelen, is voldaan.

Iedereen die de leerplandoelen nastreeft is een winnaar. De cirkelrace is daarom een sterke metafoor.

Leervelden

Het leerplan hanteert eenvoudig geformuleerde en open leerplandoelen.

Binnen het cirkelvormige speelveld situeren zich de kernonderdelen die we omschrijven als leervelden. Dit zijn gebieden waarin leermomenten mogelijk zijn.

 • Artistieke of beeldende mogelijkheden zoeken
 • Een idee concretiseren
 • Proces en product verbinden
 • In dialoog treden
 • Creatie(s) een plaats geven of ontsluiten
 • Een referentiekader opbouwen

De 6 leervelden situeren zich rond de leerling en zijn of haar motivatie, engagement en zelfstandigheid. Zo biedt Het Speelveld ruimte om op zoek te gaan naar de eigenheid van elke leerling.

Doelstellingen vormen de leidraad of het oriëntatiepunt en laten ruimte voor experiment. De context waarin dit gebeurt, evolueert van een veilige omgeving naar een minder vertrouwde omgeving, en dat binnen de academie, maar ook erbuiten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan uitstappen of tentoonstellingen.

Ook inhoudelijk evolueert de beeldtaal van eerder eenvoudig naar complex. Leraren geven leerlingen de noodzakelijke begeleiding, maar zijn er ook op gericht om die ondersteuning zo snel mogelijk los te laten. De leerling leert zelf keuzes maken, falen, doorzetten en ontwikkelt zo een eigen beeldtaal.

Inspiratie in DKO-kompas

Ons DKO-kompas bevat heel wat inspiratie om jou en je team te helpen bij de vertaling van de doelen op maat van je academie-eigen project en context, ongeacht het leerplan waarmee je werkt. Het helpt leerkrachtenteams om leerplandoelen te concretiseren naar de eigen lessen. Je kan er ook alle OVSG-leerplannen downloaden.

Raadpleeg het DKO-kompas Meer info

Ook interessant voor jou

Cover leren vd Kunst

Over het leren van de kunst

Pocket

Verdiep je verder