Filters

Actieve filters Wis filters

Zoeken

Actieve filters Wis filters
32 resultaten
Taak

Curriculumimplementatie in deeltijds kunstonderwijs

Als je met het hele team leerplandoelen concreet maakt voor de lespraktijk, krijg je een zicht op wat er te leren valt, werk je aan onderlinge samenhang en continuïteit en verbind je de doelen in een gedeelde taal. Zo zet je ook belangrijke stappen in functie van een optimale leerlingenbegeleiding en kwaliteitszorg.

Meer info
Taak

Vind inspiratie in het DKO-kompas

Het DKO-kompas zet jouw academie op weg om de onderwijsdoelen, basiscompetenties en beroepskwalificaties te vertalen naar je artistiek-pedagogisch project. Het helpt je om leerplandoelen te concretiseren naar je eigen lessen. Het DKO-kompas is een inspirerend en handig instrument voor elk leerplan van het deeltijds kunstonderwijs.

Meer info
Taak

Leerplan beeldende en audiovisuele kunsten

Het Speelveld is een open leerplan dat uitnodigt tot onderzoek. Niets staat vast. Het laat ruimte aan het academieteam voor overtuigingen, eigen invulling en verbeelding.

Meer info
Professionalisering

Teamvorming op maat van jouw academie

Heb je nood aan een teamvorming op maat van jouw academie? Wij bekijken samen met jou de mogelijkheden!

Meer info
Professionalisering

Ontmoetingsdag voor leraren 4de graad Keramiek

Dit ontmoetingsmoment is geen vorming, maar een informeel overleg waarbij leraren leren met en van elkaar. De pedagogisch begeleider modereert het gesprek.

Meer info
Professionalisering

Ontmoetingsdag leerlingen 4de graad voorbereiden en evalueren op een toonmoment/eindjury

Ontmoetingsdag over hoe je leerlingen begeleid met het selecteren, presenteren en verdedigen van hun werk?

Meer info
Professionalisering

Ontmoetingsdag vrije, proces- en productgerichte opdrachten onder de loep

In dit ontmoetingsmoment verduidelijken we het onderscheid tussen de verschillende opdrachtstijlen en bespreken we de mogelijke voor- en nadelen en de valkuilen.

Meer info
Professionalisering

Ontmoetingsdag voor leraren 4de graad Cross-Over-Project en Projectatelier

Dit ontmoetingsmoment is geen vorming, maar een informeel overleg waarbij leraren leren met en van elkaar. De pedagogisch begeleider modereert het gesprek.

Start op maandag 11 december 2023
Meer info
Professionalisering

Ontmoetingsdag voor leraren 4de graad optie Levend model

Dit ontmoetingsmoment is geen vorming, maar een informeel overleg waarbij leraren leren met en van elkaar. De pedagogisch begeleider modereert het gesprek.

Start op maandag 29 januari 2024
Meer info
Resultaten per pagina

Zoek je het algemene contact van een dienst?

Ga naar de contactpagina