Heeft elk kind basisonderwijs een stoel in zijn buurt?

Zijn er (actuele) ontwikkelingen waardoor de gewenste capaciteit voor het gewoon basisonderwijs zou kunnen wijzigen op korte of middellange termijn?

Lees verder

Kan ieder kind en iedere jongere naar school?

Zijn er voldoende stoelen zodat ieder kind en iedere jongere naar school kan gaan in de gemeente? M.a.w. is er voldoende onderwijscapaciteit voor de kinderen en jongeren van de gemeente?

Lees verder

Wie richt onderwijs in op het grondgebied van de gemeente en welk aanbod is er?

Welk onderwijsaanbod is er op het grondgebied van de gemeente? Wie zijn de inrichters? Is de vrijheid van onderwijs gegarandeerd op het grondgebied? Is er naast leerplichtonderwijs ook ander onderwijs aanwezig (dko, cvo, CBE, …)?

Lees verder