Volwassenenonderwijs als partner tegen ongekwalificeerde uitstroom

Is er een mogelijkheid om jongeren die ongekwalificeerd uitstromen een tweede kans te geven via het volwassenenonderwijs?

Lees verder

Druk spijbelgedrag de kop in

Zijn er problematische afwezigheden van de leerplichtige leerlingen en jongeren die schoollopen in de gemeente, wonen in de gemeente, wonen en schoollopen in de gemeente?

Lees verder

Zijn kleuters voldoende aanwezig op school?

Zijn de kleuters die wonen in de gemeente voldoende aanwezig op school? Hoe vaak zijn kleuters die wonen in de gemeente afwezig op school?

Lees verder

Ongekwalificeerde uitstroom binnen de gemeente

Hoe is het met de ongekwalificeerde uitstroom gesteld van jongeren in het secundair onderwijs? Hoeveel ongekwalificeerde uitstroom is er bij jongeren die wonen in de gemeente? Waar komen de ongekwalificeerde uitstromers terecht? Wat doen ze? 

Lees verder

Gaan alle kleuters naar school?

Zijn alle kleuters die wonen in de gemeente ingeschreven in een school?

Lees verder

Zoek je het algemene contact van een dienst?

Ga naar de contactpagina