Melopee marc soubron

Energielening

Zet je in op ener­gie-effi­ci­ën­tie in je school­ge­bouw ? Dan kan je ren­te­loos lenen! Voor inves­te­rin­gen in o zon­ne­pa­nelen­ kan je tot 1.000.000 euro (excl. btw) ren­te­loos lenen voor een peri­o­de tot 15 jaar. Inves­te­ren in ener­gie-effi­ci­ën­tie levert dub­be­le winst op. Zo zorg je voor een blij­ven­de CO2-reduc­tie, wat goed is voor het kli­maat. Boven­dien bekom je een lage­re energie­fac­tuur voor de school, wat de wer­kings­kos­ten drukt.

Lees verder

Huursubsidies

Als het niet moge­lijk is om te bou­wen of te reno­ve­ren op kor­te ter­mijn, kan huren een goed alter­na­tief zijn. Op regelmatige tijdstippen lan­ceer­t de Vlaam­se rege­ring een oproep huursubsidies voor onderwijsinfrastructuur.

Lees verder

Zoek je het algemene contact van een dienst?

Ga naar de contactpagina